portada-tramits

Tràmits jurídics i reclamacions de deutes

Per a resoldre les situacions més complexes o de difícil situació, col·laborem amb professionals del dret per a estudiar la situació i arribat el cas, si es necessari, proposar la presentació a tràmit de procediment judicial per a defensar els interessos de la comunitat.

TRÀMITS JUDICIALS

  • Demandes a promotors per vicis ocults.
  • Sanejaments de defectes registrals de les comunitats.
  • Demandes a tercers per acords adoptats i reflectits en acta.

RECLAMACIÓ DE DÈBITS

  • Reclamació ordinària i/o extrajudicial
  • Procediment monitori.
  • Execució i/o embargament de béns.