portada-assegurances

Assegurances

Per a que les seves propietats estiguin sempre cobertes de qualsevol  risc  eventual,  disposem d’ofertes de  diferents companyies asseguradores de primer nivell, per  cobrir els riscos  a les comunitats o als seus copropietaris, amb les millors condicions i preus del mercat.

COMUNITATS

  • Pòlisses multirisc de comunitats.
  • Pòlisses de R.C. per a cobrir riscos específics: piscina, accesoris, elements de joc, etc.
  • Pòlisses de vehicles pels elements de transport comunitaris.

PARTICULARS

  • Pòlissa de multirisc d’habitatge.
  • Pòlissa de R.C. pel propietari de l’habitatge.
  • Pòlissa per a vehicles.
  • Pòlissa de salut.