L’any 1982 vàrem iniciar  l’activitat encaminada a garantir un servei seriós i suficient, que cobris totes les necessitats pròpies i exclusives de les Comunitats de Propietaris, i des d’aleshores no hem parat de perseguir i millorar aquest objectiu.

La serietat i el concepte de responsabilitat amb tots els temes de gestió d’incidències, comptes, seguiment de deutors i d’obres, comunicació puntual de tota informació, així com en el tracte personal i acurat, ens ha permès gaudir de la credibilitat suficient com per sentir-se, a dia d’avui,  mereixedors  de confiança,  i alhora haver-nos convertit en l’empresa en més anys a la plaça dedicant-se a aquest servei exclusiu.

L’esperit de servei que des del primer dia marca la nostra empresa, ens obliga cap els nostres clients amb una obsessió constant, la de buscar la perfecció. Perfecció en la gestió, en la claredat i transparència dels comptes i la seva informació, per que sigui entenedora per a tots; en el compliment de les normes i terminis legals, convocatòries, actes, emissió de rebuts, reclamacions, etc.; en el manteniment de les Comunitats i gestió de les incidències, inclòs hem incorporat persones dedicades al seguiment del correcte funcionament dels serveis comunitaris de les finques, i sobretot procurem mantenir un tracte directe  amb tots els propietaris,  especialment amb els Presidents de les Comunitats.

A la nostra web, dirigida al públic en general i amb accés fàcil i estructura  intuïtiva,  trobarà  informació dels serveis que podem oferir-li i com podem ajudar-lo com a client potencials i també als actuals,  amb un apartat exclusiu per aquests, on disposar fàcilment de tota la informació referent a la seva comunitat, i que actualment estem millorant amb la incorporació de nova informació privada,  així com del  servei de pagament de rebuts  i comunicació  per Internet.

L’esperem  a Calafell,  c/ Montserrat 22, principal  o  a  Segur de Calafell,    c/ Lluís Companys 63,  si bé el nostre àmbit d’actuació actual és a tota la Costa Daurada.

 

www.finquesiserveis.com, DEMANIN’S PRESSUPOST