portada-edificis

Edificis: Certificats, avaluacions i obres

A petició dels interessats, disposem de serveis de contingut tècnic per donar resposta a les necessitats puntuals de les finques i dels seus copropietaris.

CERTIFICATS

 • Certificat Digital, obligatori per a la comunicació entre les comunitats i les entitats públiques.
 • Certificat de Deute, document indispensable per a la transmissió patrimonial de la propietat.
 • Certificat de titularitat.
 • Certificat tècnic d’Eficiència Energètica.
 • Certificat oficial de l’habitatge o Cèdula d’Habitabilitat.
 • Certificat de REBT, “Reglament Elèctric de Baixa Tensió”; estat de la comunitat.
 • Certificat d’ITE, “Inspecció Tècnica de l’ Edifici”; aptitud segons l’antiguitat de la finca.

AVALUACIONS

 • Informe tècnic de la situació de la finca o immoble.

OBRES DE MILLORA

 • Sol·licitud de pressupostos a industrials.
 • Presentació per a la seva aprovació.
 • Execució i seguiment de la obra.
 • Serveis tècnis segons requeriment.

OBRA NOVA I DIVISIÓ HORITZONTAL

 • Estudi de projecte, pesentació d’esborrany i valoració.
 • Pressupostos comparatius.
 • Tramitació de llicències.
 • Execució i seguiment de l’obra.
 • Serveis tècnis segons requeriment.