portada-administracio

Administració integral col.legiada

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS Y MANCOMUNITATS

La administració de comunitats i mancomunitats és la nostra tasca específica de cada dia des de fa 40 anys, tenint cura en l’atenció a les finques com si fossin casa nostra, buscant la complicitat dels propietaris i esforçant-nos en aconseguir la seva confiança.

 • Assessoria professional a les comunitats, al seu règim de funcionament, normatives internes i les lleis actuals que ho regulen.
 • Constitució de comunitat i mancomunitat.
 • Confecció d’estatuts adaptats a cada comunitat.

SECRETARI – ADMINISTRADOR

La nostra funció en el càrrec està centrada en gestionar els interessos ordinaris de la comunitat, posant especial atenció als definits en l’Art. 553-17, 18 i 27 de la llei 5/2015 de 13 de maig del C.C.C., actuant sobre:

Béns comunitaris

 • Adoptant les mesures convenients i realitzant les necessàries per la seva conservació.
 • Decidint l’execució d’obres de conservació i reparacions urgents, informant de forma immediata a la presidència.
 • Pagant amb l’autorització del president les despeses amb càrrec al fons de reserva.

Serveis comunitaris

 • Adoptant les mesures convenients i realitzant les necessàries pel seu correcte funcionament.

Comptes anuals

 • Preparant els comptes anuals de l’exercici.
 • Confeccionant els pressupostos.
 • Generant i notificant les quotes i/o derrames.
 • Presentant les remeses de rebuts domiciliats i no domiciliats.
 • Reclamant els rebuts pendents de pagament.

Acords de la Junta

 • Transcrivint-los al llibre d’actes.
 • Notificant-los a tots els propietaris.
 • Executant els acords adoptats fent els cobraments i pagaments que corresponguin.
 • Expedint certificats.

Incidències

 • Resolent les incidències comunicades dia a dia.
 • Vetllant per que els propietaris compleixin les seves funcions segons acord o normativa comunitària, i fer-ne els advertiments pertinents.

Documentació

 • Custodiant el llibre d’actes, les comunicacions i tots els documents rellevants, en els terminis establerts en l’Art. 553-28 de la llei 5/2015 de 13 de maig de C.C.C.